വെള്ളാരം കല്ലിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികള്‍ attingalmalayalam@gmail.com എന്ന മെയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കുക..

Tuesday, 13 May 2014

വെള്ളാരം കല്ല്--ആറ്റിങ്ങല്‍ ഉപജില്ലാ മലയാളം അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മയില്‍ പിറന്ന ബ്ലോഗിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആറ്റിങ്ങല്‍ ബി പി ഒ ശ്രീ,മുഹമ്മദ് യാസി നിര്‍വ്വഹിച്ചു.