വെള്ളാരം കല്ലിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികള്‍ attingalmalayalam@gmail.com എന്ന മെയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കുക..

Sunday, 15 February 2015

വെള്ളാരം കല്ലിനു ലഭിച്ച പുതിയ കവിത...ആറ്റിങ്ങല്‍ ഉപജില്ലയിലെ മുടപുരം SSMEMHSS ലെ സജിത ടീച്ചര്‍ എഴുതിയ കവിത.......വായിക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ   
 കുന്നുവാരം യു പി എസിലഷീജു ടീച്ചര്‍ എഴുതിയ കവിത ബുദ്ധന്റെ മിഥ്യാധാരണ

 ..അഭിപ്രായങ്ങള്‍ കമന്റായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു