വെള്ളാരം കല്ലിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികള്‍ attingalmalayalam@gmail.com എന്ന മെയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കുക..

Monday, 11 May 2015

ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകത്തിലെ കവിതകള്‍ -ആലാപനം മനോജ് പുളിമാത്ത്.GHSS വെഞ്ഞാറംമൂട്
വേഗമുറങ്ങൂ മകനേ.
ഊഞ്ഞാല്‍ പാട്ട്
തുള്ളല്‍ 
 സാധ്യമെന്ത്?
ഒരു ചിത്രം
 മഞ്ഞുതുള്ളികള്‍
 ജീവനുള്ള പാട്ട്       
 ബാലലീല-